Suomeksi - På svenska - In English

Riksfogdeämbetet

Riksfogdeämbetet

Riksfogdeämbetet hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Ämbetets huvudsakliga uppgift är att sköta den administrativa ledningen, styrningen och tillsynen av utsökningsverksamheten. Enskilda utsökningsärenden sköts av de lokala utsökningsverken. Läs mer

Utsökningens brev elektroniskt till Medborgarkontot

Nyheter
16.5.2017

En arbetsgrupp som tillsatts av Riksfogdeämbetet föreslår att utsökningen ska organiseras som ett ämbetsverk. De nuvarande 22 utsökningsverken och Riksfogdeämbetet läggs ner och ett nytt riksomfattande utsökningsverk, Utsökningsmyndigheten, ska inrättas.

9.3.2017

År 2016 hade utsökningen över 550 000 olika gäldenärer. Av dem var cirka 496 000 fysiska personer och knappt 54 000 juridiska personer. Antalet fysiska personer inom utsökningen ökade med cirka 2 procent från året innan, medan antalet juridiska personer minskade med 2 procent.

12.1.2017

Lagen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel träder i kraft den 18 januari 2017. Bakom lagen som ska stadfästas vid presidentföredragningen i morgon är EU-förordningen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel, som börjar tillämpas nu i januari.

Till början av sidan |