Suomeksi - På svenska - In English

Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtäviä ovat ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta. Yksittäisissä ulosottoasioissa tulee ottaa yhteyttä oman asuinalueen ulosottovirastoon. Lue lisää

Lisätietoa ulosotosta

Tietoa asioinnista ulosottoviranomaisen kanssa, yhteystiedot sekä ulosoton myyntikohteet löytyvät osoitteesta oikeus.fi/ulosotto

Ulosoton kirjeet sähköisesti Kansalaisen asiointitilille

Uutiset
25.11.2016

Oikeusministeriön asetukset vuoden 2017 ulosoton suojaosuuksista ja velallisen elinkustannusten osuudesta velkajärjestelyssä voidaan antaa vasta sitten, kun laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkastuksista on tasavallan presidentin vahvistama. Tämän takia oikeusministeriön asetusten antaminen siirtyy joulukuulle.

19.8.2016

Vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana ulosottoon tuli vireille lähes 1,3 miljoonaa asiaa. Määrä on kasvanut 5,5 prosentilla vuodentakaiseen verrattuna.

29.6.2016

Ulo­so­ton ha­ki­joi­ta pyy­de­tään lä­het­tä­mään suu­ret asiae­rät ulo­sot­toon ve­ron­pa­lau­tus­ten ulos­mit­taus­ta var­ten ta­sai­si­na eri­nä elo- ja syys­kuus­sa.

Sivun alkuun |