Suomeksi - På svenska - In English

Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtäviä ovat ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta. Yksittäisissä ulosottoasioissa tulee ottaa yhteyttä oman asuinalueen ulosottovirastoon. Lue lisää

Lisätietoa ulosotosta

Tietoa asioinnista ulosottoviranomaisen kanssa, yhteystiedot sekä ulosoton myyntikohteet löytyvät osoitteesta oikeus.fi/ulosotto

Ulosoton kirjeet sähköisesti Kansalaisen asiointitilille

Uutiset
29.6.2016

Ulo­so­ton ha­ki­joi­ta pyy­de­tään lä­het­tä­mään suu­ret asiae­rät ulo­sot­toon ve­ron­pa­lau­tus­ten ulos­mit­taus­ta var­ten ta­sai­si­na eri­nä elo- ja syys­kuus­sa.

13.5.2016

Kesäkuun alussa tulee voimaan laki, joka antaa ulosottomiehelle mahdollisuuden lähettää ulosoton kirjeitä asiakkaalle tavanomaisen kirjepostilähetyksen sijaan sähköisesti Kansalaisen asiointitilille. Samassa yhteydessä tulee ulosottolainsäädäntöön joukko muitakin muutoksia.

28.4.2016

Ulosoton sähköistä asiointia lisätään mahdollistamalla asiakirjojen toimittaminen kansalaisille ja yrityksille sähköisesti nykyisen postitoimituksen sijasta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa ulosottomenettelyä asianosaisen oikeusturvaa vaarantamatta. Ulosottomenettelyn uudistus tulee voimaan 1. kesäkuuta 2016.

Sivun alkuun |